Kas ir saitiņa?
Jautājums
Kas ir saitiņa?
Atbilde
Saitiņa – ‘darbības vārds, kas vairāk vai mazāk ir zaudējis savu leksisko nozīmi un galvenokārt norāda uz teikuma priekšmeta un izteicēja daļu saistību’.

Visbiežāk par saitiņu lieto darbības vārdu būt (ir, nav, bija, nebija, būs, nebūs): Diena nebija skaista, debess ir dzidra. Retāk par saitiņu lieto kļūt, tapt, tikt (arī visās formās – netapa, netika, nekļuva, nekļūs): Dienas kļūst gaišākas, naktis top īsākas. Reizēm par saitiņu lieto arī šķist, likties, palikt: Dienas liekas garākas, naktis šķiet īsākas.
Lingvistiskās tēmas