Kā ir pareizi – Mums jāskrien, sadevušies rokās. Mums jāskrien, sadevušamies rokās vai Mums jāskrien, sadodoties rokās?
Jautājums
Kā ir pareizi – Mums jāskrien, sadevušies rokās. Mums jāskrien, sadevušamies rokās vai Mums jāskrien, sadodoties rokās?
Atbilde
Pareizi teikums jāraksta šādi: Mums jāskrien, sadodoties rokās.

No atgriezeniskā darbības vārda sadoties veido darāmās kārtas pagātnes divdabi sadevušies. Taču šie divdabji ir lokāmi īpatnēji – tiem nav visu locījuma formu, vienskaitlī trūkst datīva un lokatīva, daudzskaitlī – datīva, instrumentāļa un lokatīva. Tāpēc konstrukcija jāveido citādi.