Vai likumu var aprunāt?
Jautājums
Vai likumu var aprunāt?
Atbilde
Latviešu literārajā valodā vārdu aprunāt nelieto pārrunāt un apspriest nozīmē.  Likumu pārrunā un apspriež.

Aprunāt – ‘sarunā stāstīt ko sliktu (par kādu, kura nav klāt)’. Piemēram, aprunāt paziņas, kaimiņus. Nepareizais lietojums izplatījies krievu valodas ietekmē, kurā struktūras ziņā analoģiskajam vārdam обговорить ir šāda nozīme.
Avoti
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 147. lpp.