Kāpēc politikā runā aplinkus – bieži dzirdams, ka politiskie spēki sliecas neatbalstīt (piemēram, ministru amata kandidātus), grasās darīt, neizjūt nepieciešamību iesaistīties?
Jautājums
Kāpēc politikā runā aplinkus – bieži dzirdams, ka politiskie spēki sliecas neatbalstīt (piemēram, ministru amata kandidātus), grasās darīt, neizjūt nepieciešamību iesaistīties?
Atbilde
Dažkārt žurnālisti (arī paši politiķi) apzināti izvairās no konkrētām atbildēm – vieglāk taču ir pateikt grasās darīt, nevis dara vai darīs, sliecas neatbalstīt, nevis konkrēti – neatbalsta vai neatbalstīs.

Šādos gadījumos nav jāmin konkrēts darītājs, norises laiks vai atbildīgais. Izvairīšanās no konkrētas atbildes ir politiskās retorikas sastāvdaļa.
Lingvistiskās tēmas