Vai latviešu literārājā valodā var teikt būt lietas kursā?
Jautājums
Vai latviešu literārājā valodā var teikt būt lietas kursā?
Atbilde
Būt lietas kursā lietojams kā frazeoloģisms.

Būt lietas kursā ir tiešs pārcēlums no krievu valodas, taču, kā norādīts „Latviešu literārās valodas vārdnīcā”, kā frazeoloģisms tas ir lietojams.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1980, 508. lpp.
Lingvistiskās tēmas