Vai drīkst iespraudumu no vienas puses atdalīt ar komatu un no otras ar domuzīmi (teik. „Tas notika Rīgā vai, pareizāk – Pierīgā”)?
Jautājums
Vai drīkst iespraudumu no vienas puses atdalīt ar komatu un no otras ar domuzīmi (teik. „Tas notika Rīgā vai, pareizāk – Pierīgā”)?
Atbilde
Iespraudumus atdala ar vienādām pieturzīmēm, tāpēc minētais piemērs pareizi būtu rakstāms: Tas notika Rīgā vai, precīzāk [sakot], – Pierīgā. Domuzīme šajā gadījumā ir fakultatīva, taču teikuma skaidrības labad būtu ieteicams to lietot.