Jautājumi
Kā pareizi: dzejas lasījumi starp citu bija pārpildīti vai dzejas lasījumi, starp citu, bija pārpildīti?
Kā liekamas pieturzīmes šajā teikumā: Visi mani draugi tai skaitā Anna un Jānis ieradās ballītē?
Vai drīkst iespraudumu no vienas puses atdalīt ar komatu un no otras ar domuzīmi (teik. „Tas notika Rīgā vai, pareizāk – Pierīgā”)?
Kā pareizi likt komatus, ja vārds vēlams lietots kā iespraudums, piemēram, nopērc rozes, vēlams, sarkanas?  

 
Vai liek komatu, ja divdabja teiciens seko ievadītājvārdiem t. sk. (piemēram, t. sk., izmantojot internetu)?
Avoti
  • Ikere, Z. Vārda jutoņa lietošanas iespējas. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laidiens. Sast. Ā. Ozola. Rīga : Avots, 1993, 52.–59. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā. Rīga : Avots, 2000.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002.
  • Laugale, V., Šulce, Dz. Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012.
  • Porīte, T. Lielie burti mūsdienu latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 1970.
  • Strautiņa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009.
  • Īpašvārdu rakstība. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs. Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.
  • Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs. Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.
  • Ahero, A. Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 2006.
  • Bankava, B. Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 2004.