Kā pareizi: dzejas lasījumi starp citu bija pārpildīti vai dzejas lasījumi, starp citu, bija pārpildīti?
Jautājums
Kā pareizi: dzejas lasījumi starp citu bija pārpildīti vai dzejas lasījumi, starp citu, bija pārpildīti?
Atbilde
Pareizi ir: dzejas lasījumi, starp citu, bija pārpildīti.

Ja vārdu savienojumam starp citu ir iesprauduma nozīme, tas no pārējā teikuma atdalāms ar komatiem: starp citu, mums ir jauni krēsli; šodien, starp citu, ir vēl aukstāks nekā vakar.
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 256. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 206.–207. lpp.