Kā pareizi uzrakstīt izsauksmes vārdu tpū, trīs reizes atkārtojot?
Jautājums
Kā pareizi uzrakstīt izsauksmes vārdu tpū, trīs reizes atkārtojot?
Atbilde
Izsauksmes vārda pareizs pieraksts ir: tpū-tpū-tpū!

Izsauksmes vārdu pierakstā izmanto defisi jeb savienojuma zīmi: „Defisi lieto interjekciju, īpaši dažādu dzīvnieku balsu un citādu skaņu atdarinājumu attēlojumos starp atkārtojumiem vai stieptajiem skaņu atdarinājuma elementiem.”
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 407. lpp.