Vai drīkst lietot vārdu savienojumu olšūnu donācija?
Jautājums
Vai drīkst lietot vārdu savienojumu olšūnu donācija?
Atbilde
Jā, drīkst.

Vārds donācija nozīmē 'dāvinājums', 'veltījums'. Donācija var būt arī ziedojums, tātad vārdu savienojums olšūnu donācija latviešu valodā būtu pieļaujams.
„Preses lasītāja svešvārdu vārdnīcā” sastopams arī darbības vārds „donēt”, kas gan uzskatāms par tiešu angļu valodas darbības vārda „donate”  ar nozīmi 'ziedot' pārcēlumu latviešu valodā.
Avoti
  • Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Rozenvalde. Rīga : Nordik, 2004, 114. lpp.
Lingvistiskās tēmas