Kā pareizi: revija vai rēvija?
Jautājums
Kā pareizi: revija vai rēvija?
Atbilde
Pareizi ir revija.

Rakstījums revija norādīts Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā. Arī jaunākajā – Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā norādīts, ka revija ir ‘krāšņs, teatralizēts uzvedums ar sižetiski nesaistītiem muzikāliem, deju u.tml. priekšnesumiem’. Ledus revija. Muzikāla revija. Revijas priekšnesumi, dejotājas. Uzstāties revijas programmā. Cilme: no franču revue 'apskats'. Praksē ir ļoti izplatīts lietojums ar garo patskani – rēvija.
Avoti
Lingvistiskās tēmas