Jāņabērns vai jāņubērns?
Jautājums
Jāņabērns vai jāņubērns?
Atbilde
Pareizi ir abi varianti.

„Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” norādīts šādi:
jāņabērni [jãņabē̹rni], arī jāņubērni [jãņubē̹rni] dsk. v. lietv. Līgotāji, kas Jāņos iet no mājas uz māju; līgotāji, kas svin Jāņus. Sanācis liels pulks jāņabērnu. Dzirdama jāņubērnu līgošana.

Arī dainās sastopami gan jāņabērni, gan jāņubērni, gan Jāņu bērni; tāpat arī Jāņa māte un Jāņu māte u.tml. Sal.:
Labvakar(i), Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus,
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņa zāles lasīdami
.

Pacel krēslu, Jāņu māte,
Lai sēžās Jāņu bērni;
Jāņu bērni piekusuši,
Jāņu zāles lasīdami
.

 
Avoti
Lingvistiskās tēmas