Kā pareizi: pieņemšana pie valsts prezidenta vai pieņemšana pie Valsts prezidenta?
Jautājums
Kā pareizi: pieņemšana pie valsts prezidenta vai pieņemšana pie Valsts prezidenta?
Atbilde
Pareizi ir: pieņemšana pie Valsts prezidenta.

Latviešu valodā ieņemamo amatu un profesiju nosaukumi nav rakstāmi ar lielo sākumburtu, tostarp arī tādi amati kā valsts kontrolieris, valsts sekretārs u.c.: arī šīs vārdkopas rakstāmas ar mazo sākumburtu, ja vien ar tām nesākas teikums.
Augstākās valsts amatpersonas Valsts prezidents nosaukums ir izņēmums, un tas tiek rakstīts ar lielo sākumburtu.