Kā liekamas pieturzīmes šajā teikumā: Visi mani draugi tai skaitā Anna un Jānis ieradās ballītē?
Jautājums
Kā liekamas pieturzīmes šajā teikumā: Visi mani draugi tai skaitā Anna un Jānis ieradās ballītē?
Atbilde
Pieturzīmes liekamas šādi: Visi mani draugi, tai skaitā Anna un Jānis, ieradās ballītē.

Vārdu savienojums tai skaitā ievada paskaidrojošu iespraudumu. Ar paskaidrojumu tas veido sintaktiskā saistījuma veidu, ko sauc par piekļāvumu. Starp šiem paskaidrojuma ievadītājvārdiem un paskaidrojumu pieturzīme nav vajadzīga.
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 269. lpp.