Ko kādreiz dēvēja par pēperkokiem?
Jautājums
Ko kādreiz dēvēja par pēperkokiem?
Atbilde
Par pēperkokiem sauca piparkūkas.
 
Vārds pēperkoks sastopams literatūrā jau vismaz kopš 20. gadsimta sākuma, piemēram, Blaumaņa un Raiņa daiļradē. 20. gadsimta 70. gados izdota arī Raimonda Paula dziesma „Pēperkoks” ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Jau „Latviešu literārās valodas vārdnīcā” tas atzīmēts kā novecojis vārds.
Avoti
  • Endzelīns, J., Hauzenberga, E. Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. II sējums. Rīga : Kultūras fonds, 1934, 228. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 61 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1986, 605. lpp.
  • Bušs, O., Ernstsone, V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga : Norden AB, 2006, 354. lpp.