Nu, ko tu gudro jaunu kalendāru? – ko nozīmē frazeoloģisms gudrot jaunu kalendāru?
Jautājums
Nu, ko tu gudro jaunu kalendāru? – ko nozīmē frazeoloģisms gudrot jaunu kalendāru?
Atbilde
Gudrot jaunu kalendāru nozīmē 'lieki prātot'.
 
Šāds frazeoloģisms sastopams periodikā, un tas fiksēts arī Latviešu frazeoloģijas vārdnīcā kā sarunvalodā sastopams frazeoloģisms ar ironisku nokrāsu.
Piemēram:
.. Nu, ko tu gudro jaunu kalendāru? Kas Liepiņu Kristinei vainas? Iznesīga meita, kaut ar pamatskolu, bet izskatās akurāt kā ģimnaziju beigusi! (Aizsargs, Nr. 12, 01.12.1933.)
– Negudro jaunu kalendāru, bet iedzer! – Ēriks mudināja. (Lācis, V. Kopoti raksti, VIII sējums. Rīga, Liesma, 1973, 115. lpp.)
Avoti
  • Laua, A., Ezeriņa, A., Veinberga, S. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. Rīga : Avots, 2000, 499. lpp.
Lingvistiskās tēmas