Vai latviešu valodā var teikt: izpārdots koncerts?  
Jautājums
Vai latviešu valodā var teikt: izpārdots koncerts?  
Atbilde
Koncerts patiešām nevar būt izpārdots, izpārdotas var būt koncerta biļetes. Vārda izpārdot nozīme – ‘pārdot (daudz vai visu)’.