Kā pareizi: Mīļā māmiņ! vai Mīļo māmiņ!?
Jautājums
Kā pareizi: Mīļā māmiņ! vai Mīļo māmiņ!?
Atbilde
Pareizi ir abi varianti: Mīļā māmiņ! un Mīļo māmiņ!
 
Noteiktie īpašības vārdi (piemēram, mīļais draugs, mīļā draudzene) pēc vajadzības var tikt lietoti vokatīvā, turklāt šajā locījumā tiem ir divējādas vārdformas.
Ja lietvārdu vokatīvā lieto ar nominatīva galotni, tad atkarīgajam īpašības vārdam ir noteiktā nominatīva galotne: labais dēls! mīļā māte! Tā tas vienmēr ir daudzskaitlī: mīļie cilvēki!
Ja lietvārdam vienskaitļa vokatīvā ir vai nu ar akuzatīvu sakritusi, vai bezgalotnes forma, tad no tā atkarīgu īpašības vārdu lieto vai nu ar noteikto nominatīva, vai akuzatīva galotni: mīļais puisīt! vai mīļo puisīt! mīļā māsiņ! vai mīļo māsiņ! Piemēram: Pagaidiet, jaunais draugs! Jauno cilvēk, vai jūs nepaskaidrotu tuvāk, kā jūs to domājat? (M. Zīverts)
Noteikto īpašības vārdu locīšanas pamatparadigmas
Vienskaitlis
  Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
N
Ģ
D
A
I
L
V
mīļais draugs
mīļā drauga
mīļajam draugam
mīļo draugu
ar mīļo draugu
mīļajā draugā
mīļais draugs!
mīļā māte
mīļās mātes
mīļajai mātei
mīļo māti
ar mīļo māti
mīļajā mātē

mīļā māte! mīļā māt! vai mīļo māt!

Daudzskaitlis
  Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
N
Ģ
D
A
I
L
V
mīļie draugi
mīļo draugu
mīļajiem draugiem
mīļos draugus
ar mīļajiem draugiem
mīļajos draugos
mīļie draugi!
mīļās mātes
mīļo māšu
mīļajām mātēm
mīļās mātes
ar mīļajām mātēm
mīļajās mātēs
mīļās mātes!
Avoti
  • Nītiņa, D. Īpašības vārds (adjektīvs) un adjektīvisks divdabis. Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 391.–392. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 87.–88. lpp.
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 94.–95. lpp.
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 23., 30. lpp.
  • Kalnača, A. Morfoloģija. Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 62. lpp.
Lingvistiskās tēmas