Ko nozīmē vārds zūmers?
Jautājums
Ko nozīmē vārds zūmers?
Atbilde
Vārds zūmers aizgūts no angļu sarunvalodas vārda zoomer, kā pamatā vārdu spēle angļu valodā boomer – zoomer.

Vārds zūmers ir aizgūts sarunvalodas vārds no angļu valodas.
Angļu valodā zoomer darināts kā vārdu spēle ar boomer. Šādi tiek apzīmētas paaudzes: par baby boomers angļu valodā dēvē paaudzi, kas dzimusi starp 1946. un 1964. gadu, proti, pēckara periodā. Par Z paaudzi (angļu Generation Z) savukārt sauc tos, kas dzimuši, sākot no 20. gadsimta 90. gadu vidus līdz 21. gadsimta otrās desmitgades sākumam, un kas no ļoti agra vecuma lieto digitālās tehnoloģijas, viņiem ir labas interneta un sociālo mediju prasmes.

Latviešu valodā no angļu valodas aizguvumiem cenšas izvairīties, pēc iespējas tos aizstājot ar latviešu valodas vārdiem. Tomēr šādu aizguvumu (gan neitrālajā leksikā, gan sarunvalodā, slengā lietotu) ir diezgan daudz – arī tādu, kas beidzas ar izskaņu -ers vai -eris, piemēram, dispečers (no angļu dispatcher), dizainers (no angļu design ‘zīmējums, projekts’), dīleris (no angļu dealer), dokers (no angļu docker), fermeris (no angļu farmer), rokeris (no angļu rocker).

Kopš 2020. gada pavasara televīzijā skatāms arī raidījums ar nosaukumu „Zūmeri”: raidījumā darbojas pusaudži, tātad Z paaudzes pārstāvji, un, kā teikts televīzijas vietnē, „raidījuma tapšanas apstākļi ir netipiski – filmēšana attālināti, kā arī izmantojot dažādus tiešsaistes saziņas rīkus un platformas, kuros šī paaudze brīvi orientējas un tos intensīvi lieto”. Viens no rīkiem, kuru bieži lieto tiešsaistes nodarbībām pašreizējā ārkārtējā situācijā, ir programma „Zoom” – te arī vēl viena vārdu spēle: programmas lietotāju sarunvalodā var nodēvēt par zūmeri, līdzīgi kā datorspēļu spēlētāju mēdz saukt par geimeri (no angļu game).
Lingvistiskās tēmas