Izstāde būs skatāma Jēkabpilī 11.–22. jūnijam vai 11.–22. jūnijā?
Jautājums
Izstāde būs skatāma Jēkabpilī 11.–22. jūnijam vai 11.–22. jūnijā?
Atbilde
Izstāde būs skatāma Jēkabpilī 11.–22. jūnijā.
 
Starp skaitļiem izlaista prievārda līdz vietā lieto vienotājdomuzīmi (domuzīmi bez atstarpēm abās pusēs):
Edmons de Gonkūrs (1822–1896);
komandā ir 7–9 gadus veci bērni.
Pierakstot datumus ar prievārdiem no un līdz, lietojams datīvs:
izstāde skatāma Jēkabilī no 11. līdz 22. jūnijam (piemērs tā arī lasāms: .. Jēkabpilī no vienpadsmitā līdz divdesmit otrajam jūnijam);
Pierakstot datumus ar vienotājdomuzīmi, lietojams lokatīvs:
izstāde skatāma Jēkabpilī 11.–22. jūnijā (piemērs lasāms: .. Jēkabpilī vienpadsmitajā līdz divdesmit otrajā jūnijā).
Jāpiebilst, ka prievārds no nav lietojams viens pats: ar prievārdu no allaž lietojams prievārds līdz.
Avoti
  • Koluža, R. Tā vai šitā. Latviešu valodas rokasgrāmata 9.–12. klasei. Lielvārde : Lielvārds, 2003, 90. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 217.–218. lpp.
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 384.–385. lpp.