Ticiet vai nē/ne – ir pienākusi vasara! Vai izteikumā lietojama partikula vai ne?
 
Jautājums
Ticiet vai nē/ne – ir pienākusi vasara! Vai izteikumā lietojama partikula vai ne?
 
Atbilde
Izteikumā iederīga partikula ne: Ticiet vai ne – ir pienākusi vasara!
 
Partikula noliedz izteikumā pausto domu, un tā parasti lietojama, noliedzot iepriekš izteiktu pieņēmumu vai atbildot noliedzoši uz vispārējo jautājumu:
- Vai drīz iesim?
- , man vēl daudz darāmā
;
Tas laikam Andris. , nav vis viņš.
Partikula ne noliedz kādu konkrētu vārdu teikumā vai aizstāj noliegtu predikātu (izteicēju):
Viņa ne ar vienu nesarunājas. Pat ar māti ne [nesarunājas];
Jānim patīk kriminālromāni, bet Annai ne [nepatīk];
Ticiet vai ne [neticiet] – ir pienākusi vasara!
Avoti
Lingvistiskās tēmas