Vai mēs piedalāmies loterejā vai loterijā?
Jautājums
Vai mēs piedalāmies loterejā vai loterijā?
Atbilde
Mēs piedalāmies loterijā.
 
Vārda loterija pamatā ir vācu vārds Lotterie. Vārda rakstījums lotereja ir uzskatāms par novecojušu.
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 473. lpp.
  • Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 429. lpp.
Lingvistiskās tēmas