Tikai klausoties, var sadzirdēt. Vai teikumā komats lietots pareizi?
Jautājums
Tikai klausoties, var sadzirdēt. Vai teikumā komats lietots pareizi?
Atbilde
Nē, teikumā komatam nav jābūt: Tikai klausoties var sadzirdēt.
 
Komats teikumā lietots, iespējams, uzskatot tikai klausoties par divdabja teicienu.
Divdabja teicienā līdzās divdabim ir arī vēl kāds patstāvīgs vārds, piemēram, Tikai uzmanīgi klausoties, var sadzirdēt. Vārds tikai savukārt ir palīgvārds, partikula, tāpēc divdabja teiciens teikumā neveidojas. Šādi piemēri sastopami it bieži:
Viņš aizgāja pat neatskatījies.
Es atbildēju pat neminstinādamās
.
Formulēt sakāmo var tikai rakstot.
Avoti
  • Nītiņa, D. Vienkārša teikuma vai salikta teikuma komponentu paplašinājumi (paplašinātājas struktūras). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 816.–819. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 205.–206. lpp.
  • Romane, A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas un shēmas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014, 98.–99. lpp.