Kā pareizi: ģerbonis vai ģērbonis?
Jautājums
Kā pareizi: ģerbonis vai ģērbonis?
Atbilde
Vārds rakstāms ar īso patskani e: ģerbonis.
 
Valsts, pilsētas, arī dzimtas oficiālā emblēma ir ģerbonis. Uzskata, ka vārdu darinājis Juris Alunāns pēc krievu герб parauga. Kļūdainais rakstījums ar garo patskani ir visai izplatīts valodas praksē, taču pēc pareizrakstības normām vārds rakstāms ar īso patskani eģerbonis:
Latvijas valsts ģerbonis;
dzimtas ģerbonis;
Liepājas pilsētas ģerbonis
.
Avoti
Lingvistiskās tēmas