Ko nozīmē vārds omikrons?
Jautājums
Ko nozīmē vārds omikrons?
Atbilde
Omikrons ir grieķu alfabēta burta ο nosaukums.

Omikrons ir grieķu alfabēta piecpadsmitais burts. Grieķu valodā o mikron (όμικρον) nozīmē ‘mazais o’ pretstatā ō mega (ωμέγα) ‘lielais (garais) o’.
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 565. lpp.
  • Latviešu valodas vārdnīcu serveris: omikrons
  • Rūmniece, I. Grieķu īpašvārdu atveide latviešu valodā: jaungrieķu valoda. Ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015.
Lingvistiskās tēmas