Ja Ziemassvētkos neēd pupas un zirņus, tad nākamajā gadā nav nauda vai nav naudas?
Jautājums
Ja Ziemassvētkos neēd pupas un zirņus, tad nākamajā gadā nav nauda vai nav naudas?
Atbilde
Ja Ziemassvētkos neēd pupas un zirņus, tad nākamajā gadā nav naudas.
 
Latviešu literārajā valodā ar darbības vārdu nebūt ģenitīvs ir lietojams eksistences un piederības nolieguma nozīmē (parasti tas ir noliegts teikuma priekšmets):
vakar nebija vēja;
mums nebūs laika
.
Valodas praksē šajās konstrukcijās nereti sastopams nominatīvs, piemēram, vakar nebija vējš, mums nebūs laiks, tomēr šāds lietojums ir pretrunā ar valodas normu.
Avoti
  • Smiltniece, G. Lietvārds (substantīvs). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 349. lpp.
  • Kalnača, A. Morfoloģija. Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 60. lpp.