Vai konfekšu veikals atrodas uz Skolas ielas vai Skolas ielā?
Jautājums
Vai konfekšu veikals atrodas uz Skolas ielas vai Skolas ielā?
Atbilde
Konfekšu veikals atrodas Skolas ielā.

Latviešu valodā prievārds uz nav lietojams, nosaucot adresi vai tamlīdzīgu vietas nojēgumu. Tā vietā latviešu valodā labāk izvēlēties lokatīvu:
tiksimies Lāčplēša un Tērbatas ielu stūrī (nevis uz stūra);
mēs dzīvojam Džohara Dudajeva gatvē (nevis uz gatves).
Avoti
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014, 74.–75. lpp.
Lingvistiskās tēmas