Profesors ir stingrs, bet tai pat laikā labvēlīgs – vai teikumā iederīgs vārds pat?
Jautājums
Profesors ir stingrs, bet tai pat laikā labvēlīgs – vai teikumā iederīgs vārds pat?
Atbilde
Literārajā valodā iederīgs vārds pats: tai pašā laikā (arī tajā/tanī pašā laikā).

Valodas praksē partikula pat tiek lietota neiederīgi tādos savienojumos kā šis pat, tas pat, tāds pat:
mēs satikāmies šajā pat vietā;
telpa atradās tanī pat stāvā
;
viņa bija tāda pat auša kā agrāk.
Šajos vārdkopu analogos partikulas pat vietā lietojams vārds pats: šis pats, tas pats, tāds pats:
mēs satikāmies šajā pašā vietā;
telpa atradās tanī pašā stāvā
;
viņa bija tāda pati auša kā agrāk.
Avoti
Lingvistiskās tēmas