Čivava vai čivauva?
Jautājums
Čivava vai čivauva?
Atbilde
Pareizi ir čivava.
Šādu rakstību ir pieņēmusi LZA Terminoloģijas komisija.
Ar pilnu apstiprināto suņu šķirņu nosaukumu sarakstu var iepazīties LZA Terminoloģijas komisijas tīmekļvietnē.