Ar kādu sākumburtu rakstīt otrās personas formu vienskaitlī un daudzskaitlī publiskā reklāmas paziņojumā – Tu/tu vai Jūs/jūs?
Jautājums
Ar kādu sākumburtu rakstīt otrās personas formu vienskaitlī un daudzskaitlī publiskā reklāmas paziņojumā – Tu/tu vai Jūs/jūs?
Atbilde
Ieteikums, vēršoties pie kādas personas, uzrunājot to, apliecinot tai cieņu – kaut gan tas ir iepriekš nezināms un svešs cilvēks, ir rakstīt šos vietniekvārdus ar lielo sākumburtu – Tu un Jūs.
Latviešu valodas pareizrakstības normas nosaka, ka „rakstot vēstuli, latviešiem ir parasts tu un jūs attiecinājumā uz adresātu, t. i., personu, kurai tiek adresēta vēstule, rakstīt ar lielo sākumburtu (atšķirībā no angļu valodas, kur you rakstībā šāda paraduma nav).
Lielais sākumburts apliecina cieņu pret vēstules adresātu”.Taču stingri noteiktu normu, kā rakstīt tu un jūs citos dokumentos, izņemot lietišķo saraksti, latviešu valodā nav. Tas atkarīgs no iestādes tradīcijām, teksta apmēra (piemēram, plašā tekstā ar vairākkārtēju personu vietniekvārdu atkārtojumu bieži rakstīti vieni un tie paši vārdi ar lielo sākumburtu tikai lieki saraibinās tekstu un mazinās teksta uztveri), autora mērķiem (uzrunāt adresātu personiski vai bezpersoniski), subjektīvās pieredzes un valodas izjūtas. Ieteikums, vēršoties pie kādas personas, uzrunājot to, apliecinot tai cieņu – kaut gan tas ir iepriekš nezināms un svešs cilvēks – ir rakstīt šos vietniekvārdus ar lielo sākumburtu.
Avoti
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 78. lpp.