Kā labāk: pirmsvēlēšanu aptauja vai priekšvēlēšanu aptauja?
Jautājums
Kā labāk: pirmsvēlēšanu aptauja vai priekšvēlēšanu aptauja?
Atbilde
Abi varianti ir pareizi.
 
Vārdi pirmsvēlēšanu un priekšvēlēšanu ir atvasināti ar dažādiem priedēkļiem: pirms- un priekš-. Tie ir sinonīmi ar nozīmi ‘tāds, kas pastāv, noris pirms vēlēšanām’.
Abi vārdi sastopami periodikā jau kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un arī mūsdienās tie vienlīdz labi raksturo rosību pirms vēlēšanām:
pirmsvēlēšanu aģitācija un priekšvēlēšanu aģitācija;
pirmsvēlēšanu programma un priekšvēlēšanu programma
.