Kā cēlies vārds patriots?
Jautājums
Kā cēlies vārds patriots?
Atbilde
Vārds patriots cēlies no grieķu patriōtēs ar nozīmi ‘līdzpilsonis, tautietis’, kā pamatā vārds patrios – ‘ar tēvu saistīts’.

Par patriotu sauc cilvēku, kas ‘mīl savu tēvzemi, tautu, dzimteni, ir gatavs pašaizliedzīgi darboties to labā’. Pārnestā nozīmē par patriotu dēvē cilvēku, kas dedzīgi darbojas kaut kā labā.
Avoti