Lūdzu nelekt! vai Lūdzu nelēkt!
Jautājums
Lūdzu nelekt! vai Lūdzu nelēkt!
Atbilde
Pareizi ir: Lūdzu nelēkt!
 
Darbības vārds lēkt nenoteiksmē rakstāms ar garo patskani ē: lēkt. Tāpat ar garo patskani ē veidojamas vienkāršās pagātnes un vienkāršās nākotnes formas:
es vakar lēcu,
tu rīt lēksi,
mēs pērn lēcām,
jūs nākamgad lēksiet
.
Vienkāršās tagadnes formās rakstāms īsais patskanis e:
es šobrīd lecu,
tu pašreiz lec,
viņš tagad lec
.
Pavēles izteiksmē lietojams īsais patskanis e:
Lec!
Leciet!
Avoti