Svētku gars mūs pavada dien dienā vai diendienā?
Jautājums
Svētku gars mūs pavada dien dienā vai diendienā?
Atbilde
Svētku gars mūs pavada diendienā.

Apstākļa vārds diendienā lietojams ar nozīmi ‘katru dienu. Pastāvīgi, nepārtraukti (ilgāku laiku)’. Tas rakstāms vienā vārdā: diendienā.
Avoti