Tiksimies februārī jeb martā! Vai teikumā ir iederīgs saiklis jeb?
Jautājums
Tiksimies februārī jeb martā! Vai teikumā ir iederīgs saiklis jeb?
Atbilde
Teikumā lietojams saiklis vai. Tiksimies februārī vai martā!
 
Saiklis jeb ir paskaidrojuma saiklis, kas saista tādus vārdus vai vārdu savienojumus, kas apzīmē vienādas nozīmes jēdzienus:
būvgruži jeb celtniecības atkritumi;
oftalmologs jeb ācu ārsts;
paeglis jeb kadiķis.

Reizēm saikli jeb mēdz lietot saikļa vai vietā, un tas sevišķi attiecināms uz runāto valodu. Šo saikļu nozīmes gan ir dažādas: jeb tiek lietots starp vienādas nozīmes jēdzieniem, savukārt vai – starp jēdzieniem ar atšķirīgu nozīmi.
Avoti