Jautājumi
Kā pareizi: patreiz vai pašreiz rīkojam valsts svētku svinības?
Kā dēvējams radikālais grupējums, kas starptautiski pazīstams kā „Hamas”?
Tiksimies februārī jeb martā! Vai teikumā ir iederīgs saiklis jeb?
Māja atrodas viņpus slidotavas vai viņpus slidotavai?
Piedaloties konkursā, balvā iespējams saņemt krekliņu ar uzrakstu Doties balsot vaig. Kas tas par vārdu vaig?