Jautājumi
Piedaloties konkursā, balvā iespējams saņemt krekliņu ar uzrakstu Doties balsot vaig. Kas tas par vārdu vaig?
Kā labāk: komunicēt informāciju par skolēna izaugsmi vai informēt par skolēna izaugsmi?
Viņš nosēdās uz kņūpus apgāzta spaiņa – ko nozīmē vārds kņūpus?
Tiksimies februārī jeb martā! Vai teikumā ir iederīgs saiklis jeb?
Vērtējums 10 ballu vai 10 baļļu sistēmā?