Questions
Vai sarunas un uzskaiti var vest?
Ar kādu locījumu pareizi lietot darbības vārdu vajadzētar ģenitīvu vai akuzatīvu: vajag siera vai vajag sieru?
Miskaste vai atkritumu spainis?
Ko nozīmē monohroms zīmējums?
Paula, nevis strādā, bet līksmo. Vai teikumā komats lietots pareizi?