Questions
Itālijas iedzīvotāji ir itāļi vai itālieši?
Maģistratūra vai maģistrantūra?
Līgumu lauž vai izbeidz?
Darba vieta vai darbavieta?
Kas ir saitiņa?