Questions
Kāpēc raksta Latvijas Valsts prezidents, bet Latvijas valsts ģerbonis – kad vārds valsts rakstāms ar lielo sākumburtu?  
Vai vārdi mērkaķis un pērtiķis ir sinonīmi?
Vai kā piemēram ir iespraudums, kas jāatdala ar komatu?  

 
Harisma vai harizma?
Atšķirībā no vai atkarībā no?