Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Tekla – ar šauro vai plato patskani e?  
Jautājums
Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Tekla – ar šauro vai plato patskani e?  
Atbilde
Vārds Tekla izrunājams ar šauro patskani e.

Personvārdos parasti lieto šauro patskani e, ē, piemēram, Ella, Elza, Helēna, Meta, Tekla, Velga, Velta, Veronika, Zelma, Zenta.
Avoti
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 118. lpp.