Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Violeta – ar šauro vai plato patskani e?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Violeta – ar šauro vai plato patskani e?
Atbilde
Vārds Violeta izrunājams ar šauro patskani e.

Personvārdos parasti lieto šauro patskani e, ē, piemēram, Ella, Elza, Helēna, Meta, Tekla, Velga, Velta, Veronika, Zelma, Zenta. Arī vārdā Violeta e izrunājams šauri (sal. violets).
Avoti
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 118. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 857. lpp.