Kā pareizi rakstīt komponista uzvārdu: Mendelsons vai Mendelszons?
Jautājums
Kā pareizi rakstīt komponista uzvārdu: Mendelsons vai Mendelszons?
Atbilde

Vācu komponista uzvārds pareizi rakstāms Mendelszons.

Laika gaitā vācu komponista uzvārda pareizrakstība tikusi precizēta: ierastā Mendelsona vietā tagad rakstāms Mendelszons, ko ģermānisti atzīst par precīzāku un pareizāku uzvārda izrunas variantu. Tā kā komponista uzvārds oriģinālvalodā (vācu) rakstāms Mendelssohn, atbilstoši izrunai latviešu valodā tas ir Mendelszons, kaut arī sabiedrībā vairāk izplatīta un zināma ir uzvārda izruna Mendelsons. Uzvārda Mendelsons izrunu ietekmējusi pozicionālā līdzskaņu mija: priekšā stāvošais s ir padarījis sekojošo z daļēji nebalsīgu, ar ko izskaidrojama uzvārda izruna ar s, kas, protams, ir labskanīgāk un ierastāk (ģermānistes Dr. philol. Mudītes Smiltenas komentārs). Atbilstoši mūsdienu tendencēm – atveidot maksimāli tuvu oriģinālizrunai (nevis pamatojoties uz tradīciju) –, šīs pārmaiņas skārušas ar vācu komponista uzvārdu.

Avoti
  • Enciklopēdiskā vārdnīca 1. sēj. Galv. red. A. Vilks. Rīga : Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991, 430. lpp.