Kas ir kliederi?
Jautājums
Kas ir kliederi?
Atbilde
Kliederi ir ceriņi.
Avoti
  • Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. E. Grīnberga, O. Kalnciems, G. Lukstiņš u. c. Rīga : Avots, 2002, 88. lpp.
Lingvistiskās tēmas