Kāpēc zinātni par Austrumu vēsturi sauc par orientālistiku?
Jautājums
Kāpēc zinātni par Austrumu vēsturi sauc par orientālistiku?
Atbilde

Orientālistika (vācu Orientalistik < lat. orientalis ‘austrumu-’) – ‘zinātņu komplekss, kas pētī Austrumu zemju vēsturi, kultūru, valodas, literatūru’.   Kā redzams no vārda nozīmes skaidrojuma, orientālistikā iekļautas vairākas zinātnes, ne tikai nozare par Austrumu vēsturi.

Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 528. lpp.