Desmitām vai desmitiem reižu?
Jautājums
Desmitām vai desmitiem reižu?
Atbilde

Pareizi ir desmitiem reižu.

Vārdi desmits, simts, miljons, miljards lokāmi kā pirmās deklinācijas vārdi. „Tikai vīriešu dzimtē ir numerāļi desmits, simts, tūkstotis, miljons, kas dzimti, kā tas raksturīgs substantīviem, nemaina saistījumā ar sieviešu dzimtes substantīviem, piemēram, desmitam grāmatu, simtam meiteņu, tūkstošiem lappušu, miljons reižu.” Tātad minētie skaitļa vārdi lokāmi un lietojami kā vīriešu dzimtes vārdi: desmitiem reižu, simtiem balsu (ne desmitām reižu, simtām balsu).

Avoti
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 68. lpp.