Kā pareizi: simtu vai simt divdesmit?
Jautājums
Kā pareizi: simtu vai simt divdesmit?
Atbilde
Pareizi ir abi varianti – gan simtu divdesmit, gan simt divdesmit.

„Latviešu literārās valodas vārdnīcā” minēta forma simtu ar nozīmi ‘simt’.
Lai gan vārdnīcā norādīts, ka šī nelokāmā (ģenitīva) pamata skaitļa vārda forma ir novecojusi, latviešu valodā to joprojām lieto – par to liecina valodas lietotāju izvēle.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 71 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1989, 457. lpp.