Kā ir pareizi: astoņsimt latu vai astoņsimt lati; astoņi simti latu vai astoņi simti lati?
Jautājums
Kā ir pareizi: astoņsimt latu vai astoņsimt lati; astoņi simti latu vai astoņi simti lati?
Atbilde
Pareizas ir formas astoņsimt latu, astoņsimt lati un astoņi simti latu.

Ar nelokāmu skaitļa vārdu (piemēram, desmit, simt) var lietot gan nominatīvu, gan ģenitīvu – astoņsimt latu un astoņsimt lati. Savukārt ar lokāmo skaitļa vārdu (piemēram, desmits, simts) parasti lieto ģenitīvu – astoņi simti latu.