Hematogens vai hematogēns?
Jautājums
Hematogens vai hematogēns?
Atbilde

Ārstniecības preparātu, ko lieto mazasinības ārstēšanai, sauc par hematogēnu.

Arī citi svešvārdi, kuriem ir tāds pats otrais komponents, proti, -gēns, piem., antigēns, fosgēns, rakstāmi ar garo patskani.

Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 261. lpp.