Darba vieta vai darbavieta?
Jautājums
Darba vieta vai darbavieta?
Atbilde

Pareizi ir gan darba vieta, gan darbavieta, taču jāņem vērā dažas nozīmes nianses.

Vārdu savienojumu darba vieta lieto ar nozīmi ‘vieta (pie rakstāmgalda, letes, darbgalda u.tml.), kur notiek darbs’. Piemēram, Mana darba vieta ir pie galda (loga). Saliktenis darbavieta rakstāms, ja ar to tiek uzsvērta institūcija, kurā cilvēks strādā, – iestāde, birojs, rūpnīca u. tml. Piemēram, Mana darbavieta ir veikals „Rimi”.

Avoti
  • Krūmiņa, V., Skujiņa, V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : Valsts kanceleja, 2002, 77. lpp.