Vai abreviatūra HIV latviešu valodā jāslīpina?
Jautājums
Vai abreviatūra HIV latviešu valodā jāslīpina?
Atbilde

Abreviatūra HIV latviešu valodā nav jāslīpina (jākursivē).

A. Bankava „Saīsinājumu vārdnīcā” cilvēka imūndeficīta vīrusa saīsinājums ir norādīts HIV (no angļu human immunodeficiency virus). Šis saīsinājums līdzīgi, kā, piemēram, ierastie saīsinājumi NATO un UNESCO nav jāslīpina. 

Avoti
  • Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga : Avots, 2003, 30. lpp.