Ne-Hodžkina, ne Hodžkina vai nehodžkina limfoma?
Jautājums
Ne-Hodžkina, ne Hodžkina vai nehodžkina limfoma?
Atbilde
Pareiza ir rakstība nehodžkina limfoma.

Onkoloģiskajā diagnozē izmantots Tomasa Hodžkina (Thomas Hodgkin) uzvārds.

Komentē LZA Terminoloģijas komisijas Medicīnas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Dr. habil. med. profesors M. Baltiņš: „Agrāk patiesi rakstīja ne-Hodžkina vai ne Hodžkina, bet tas ir neērti un arī pretrunā latviskai terminoloģijas tradīcijai. Jaunākajos avotos (piemēram, grāmatā „Klīniskā onkoloģija”) jau lietots koprakstījums nehodžkina limfoma.

Latviešu valodniecībā šāds terminu darināšanas paņēmiens ir pazīstams. Piemēram, jau sen tiek lietots termins neeiklīda ģeometrija, kas atvasināts līdzīgā veidā no personvārda Eiklīds. Matemātiķiem tas nekādā veidā nav radījis problēmas, tas arī netiek uztverts kā necieņa pret ģeometrijas pamatlicēju.

Tādēļ par pareizu uzskatāma rakstības forma nehodžkina limfoma. Tā nav termina nomaiņa, bet rakstības precizējums.”

Avoti
  • Klīniskā onkoloģija. D. Baltiņa, M. Baltiņš, S. Doniņa u.c. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.